Please wait...

DASHBOARD > สมัครเข้าศึกษาต่อ Online

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มเติม (รอบ 2) (ปิดระบบการรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 12.00 น.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม (รอบ 2) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากเกิดความล่าช้าจากการสรุปยอดผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่แล้ว จึงทำให้การเปิดระบบรับสมัครล่าช้าออกไป ดังนั้นจึงได้ขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมให้กับผู้สมัคร ได้มีโอกาศสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุยา รวมเป็นระยะเวลา 5 วัน เท่าเดิมนับจากวันที่เปิดระบบรับสมัครออนไลน์

ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครรอบ 2 แล้ว